Begeleid Wonen & Werken

In het kort

De 4 Elementen streeft naar een gelijkwaardige maatschappij. Door op verschillende niveaus ondersteuning te bieden helpen we jong en oud zelfredzaam te zijn en volwaardig te participeren in de samenleving. Op zorgvlak biedt De 4 Elementen een Begeleid Wonen en Werken traject, Ambulante begeleiding en dagbesteding aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Wij gaan uit van mogelijkheden!

Door o.a. Autisme, PDD-NOS, ADHD, ADD, Licht verstandelijke e.o. psychische beperking of een Niet Aangeboren Hersenletsel is de weg naar zelfstandigheid niet altijd vanzelfsprekend. Onze deelnemers werken samen met professioneel opgeleide begeleiders aan hun ontwikkeling richting zelfstandigheid.

Het Begeleid Wonen en Werken Traject

Deelnemers met 24-uurs begeleiding wonen beschermd in één van de moderne chalets of waterarken op het landgoed van De 4 Elementen. Ieder heeft een eigen huis. Overdag wordt volwaardig meegewerkt op een van de afdelingen van De 4 Elementen. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: Houtbewerking, horeca, havenmeester en schoonmaakwerkzaamheden.

Lees verder
Dagbesteding

De 4 Elementen biedt dagbesteding aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In overleg wordt een werkplek gekozen een van de afdelingen van De 4 Elementen.

Lees verder
Ambulante Begeleiding

De 4 Elementen biedt ondersteuning bij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die reeds zelfstandig wonen. De begeleiding bestaat uit het ondersteunen, aansturen en structureren van dagelijkse en veel voorkomende zaken rondom wonen. Hierbij staat de individuele hulpvraag centraal. Samen wordt gekeken op welke vlakken ondersteuning nodig is.

Lees verder
Informatie voor zorginstellingen & gemeentes

De 4 Elementen ziet een absolute meerwaarde in samenwerking met zorginstellingen, gemeenten en aanverwante organisaties en bedrijven.

Meer informatie

De 4 Elementen

Ontdek je talenten, groei en ontwikkel je in de samenleving!

Begeleid Wonen en Werken

Het traject
Wonen

Er zijn verschillende woonruimtes op het landgoed van De 4 Elementen. Zo wonen er deelnemers van het Begeleid Wonen en Werken traject op het water, in een woonark. Andere deelnemers wonen op het landgoed, in een moderne chalet.

In de woningen vind je alles wat je nodig hebt: een mooie keuken, badkamer, woonkamer en slaapkamer. Daarnaast heb je een eigen tuin en een ingebouwde schuur voor bijvoorbeeld je fiets.

Benieuwd hoe zo’n woning er van binnen uitziet? Neem eens een kijkje!

Een kijkje in een woonark
Bouwprojecten

Groenvoorziening

Fiets reparatie

Schilderwerk

Metaalbewerking

Havenmeester

Schoonmaakwerk

Houtbewerking

Werken

Als deelnemer van het Begeleid Wonen en Werken traject werk je overdag op een van de afdelingen van De 4 Elementen. Er zijn veel werkzaamheden die je kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij de fietsenmaker, helpen bij de groenvoorziening of aan het werk in het restaurant.

Iedereen is goed in iets. Weet je niet waar je goed in bent of wat je leuk vindt? Dan gaan we samen op zoek naar jouw talenten en interesses. Je zult, met behulp van je begeleiders, je talenten verder ontwikkelen. Zo kun je straks aan het werk op een plek die bij jou past. Werk dat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Hiernaast zie je een overzicht van de werkzaamheden die je kunt doen. Met de komst van het D4E Centrum zullen we op korte termijn ook werkervaringsplaatsen bieden op gebied van horeca, recreatie en detailhandel.

Kijk ook eens naar de bedrijven in het D4E Centrum!

Bedrijven in het D4E Centrum
Doelen & Begleidingsplan

Als deelnemer van het Begeleid Wonen en Werken traject krijg je een persoonlijke begeleider met wie je wekelijks zaken op gebied van wonen, werken en ontwikkeling bespreekt.

Samen met je begeleider stel je een begeleidingsplan en actiekaart op. Hierin staan doelen voor de toekomst. Dingen die je moeilijk vindt, bijvoorbeeld het huishouden of communicatie met anderen, worden hierin gezet en samen ga je deze punten verbeteren.

Training & Workshops

Er worden verschillende workshops en trainingen gegeven waar je aan zult deelnemen. Tijdens deze trainingen leer je hoe je bepaalde zaken zelfstandig kunt aanpakken zoals het huishouden of het koken van je eigen maaltijden.

Ook leer je veel over communicatie met anderen. Ieder mens is anders. Soms hebben mensen de ruimte nodig en soms willen ze juist even met je praten. In de workshops en trainingen leer je hoe je deze dingen herkend zodat je zo leuk en goed mogelijk met elkaar om kunt gaan.

Interview met René

Wonen en Werken op Landgoed De 4 Elementen, hoe is dat nu echt? René de Heij, deelnemer van het Begeleid Wonen en Werken traject én bewoner op het landgoed verteld er meer over.

Het landgoed in vogelvlucht

De 4 Elementen bestaat uit verschillende elementen welke allemaal zijn gelegen op landgoed De 4 Elementen. In deze korte film (+/- 3 minuten) krijg je inzicht van het landgoed en het harde werk dat er dagelijks wordt verricht.

Dagbesteding

Op een gezellige en leerzame manier je dag doorbrengen

De 4 Elementen biedt mensen met een beperking een leuke en leerzame manier van dagbesteding. Er wordt volwaardig meegewerkt aan uiteenlopende klussen op het landgoed waardoor dagbesteding in plaats van een activiteit een zinvolle bezigheid wordt.

Door met collega’s te werken aan uiteenlopende werkzaamheden op het landgoed worden sociale vaardigheden ontwikkeld. Tevens worden verschillende vaardigheden aangeleerd en draait de deelnemer volwaardig mee in de maatschappij.

Samen zoeken we een geschikte plek binnen De 4 Elementen waar jij het best tot je recht komt. Tevens wordt bepaald wanneer en met welke regelmaat de dagbesteding plaatsvindt.

Lassen in de werkschuur

Ambulante begeleiding

Thuis ondersteuning bij dagelijkse zaken
Woningen van onze deelnemers

Ambulante begeleiding, ook wel thuisbegeleiding genoemd, is ondersteuning in eigen woonsituatie. Samen met de Persoonlijk Begeleider worden afspraken gemaakt over hoe vaak, wanneer en op welke vlakken ondersteuning wordt verleend.

Begeleiding kan plaatsvinden op verschillende vlakken rondom (zelfstandig) wonen. Het kan gaan om het aanleren van nieuwe of het onderhouden van praktische vaardigheden zoals zelfstandig boodschappen doen, schoonmaakwerkzaamheden en zelfstandig koken. Daarnaast kan ondersteuning ook ingaan op het onderhouden van sociale contacten en andere sociale vaardigheden. In samenwerking met de persoonlijk begeleider wordt op deze manier gewerkt aan zelfstandigheid.

De persoonlijk begeleider is een een luisterend oor, maar biedt ook advies wanneer jij daarom vraagt. Allerlei problemen, zowel praktisch als persoonlijk, kunnen aan hem/haar worden voorgelegd zodat er samen gewerkt kan worden aan een oplossing.

De acht leefgebieden

Acht uitgangspunten voor een goede ondersteuning
Vormgeven van relaties

Met gezin van herkomst, partnerrelaties

Participeren in onderwijs of werk

Kennis en vaardigheden opdoen, een beroep uit te kunnen oefenen en een keuze te maken t.a.v. werk

Invulling van vrije tijd

Ondernemen van activiteiten en het zinvol doorbrengen van de tijd waarin geen verplichtingen zijn

Creëren en onderhouden van een eigen woon – leefsituatie

Een plek creëren waar je je thuis voelt, en deze onderhouden, omgaan met buren/mede bewoners

Omgaan met autoriteiten en instanties

Accepteren dat er instanties en personen zijn die jou instructies kunnen geven die je moet opvolgen

Zorg dragen voor je gezondheid/uiterlijke verzorging

Goede lichamelijke conditie, gezonde voeding en vermijden van overmatige risico’s zoals alcohol en drugs

Opbouwen en onderhouden van sociale contacten

Contacten leggen en onderhouden, oog hebben voor wat contacten op kunnen leveren, openstellen voor vriendschap, vertrouwen geven en nemen, wederzijdse acceptatie en respect;

Vormgeven aan intimiteit en seksualiteit;

Ontdekken wat mogelijkheden en wensen zijn in intieme relaties

Zorginstellingen

Algemene informatie voor zorginstellingen/gemeentes

De 4 Elementen begeleidt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vanaf 18 jaar op weg naar zelfstandigheid in de gemeenten Achtkarspelen en Westerkwartier. Onze deelnemers doen actief mee in de maatschappij waardoor de leefbaarheid en de sociale integratie wordt vergroot. Op basis van een individueel coachingstraject bieden we 24-uurs begeleiding en ambulant wonen en/of werken en dagbesteding.

Daarnaast bieden we werkgelegenheid en ontspanning op ons landgoed aan onze deelnemers, toeristen en dorpsgenoten. Op het landgoed hebben zich een camping, haven en multifunctioneel centrum (D4E Centrum) gevestigd. In het D4E Centrum werken diverse bedrijven samen met deelnemers van het Begeleid Wonen en Werken Traject (klik hier voor een actueel aanbod). Tevens is het Toeristisch Informatiepunt hier gevestigd en worden er diensten geboden voor de zakelijk markt.

Wij zijn een kleinschalige organisatie die aansluit bij de vraag en wens van de deelnemer. Dit leidt tot ontwikkeling van eigen kracht en actief burgerschap. Onze deelnemers leiden een leven zoals ieder ander met een eigen woning, baan en activiteiten in het weekend.

De 4 Elementen biedt zorg van hoge kwaliteit en dat willen we waarborgen. De 4 Elementen is dan ook ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Onze organisatie wordt jaarlijks getoetst, om te beoordelen of deze bij voortduring voldoet aan de eisen van de norm. ISO 9001:2015 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. Het kwaliteitsbeleid van De 4 Elementen is op aanvraag in te zien. Tevens is De 4 Elementen een erkend leerbedrijf.

Samenwerken?

We komen graag in contact!

Aanmelden

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden?

Wil je deelnemen aan het Begeleid Wonen en Werken traject van De 4 Elementen? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Aanmeldformulier

Specifieke vragen over het Begeleid Wonen en Werken traject? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel: 0512-712400

Contactformulier