Algemene informatie voor zorginstellingen/gemeentes

De 4 Elementen gelooft in een gelijkwaardige maatschappij. Wij begeleiden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vanaf 18 jaar op weg naar zelfstandigheid in de gemeenten Achtkarspelen en Westerkwartier. Onze deelnemers doen actief mee in de maatschappij waardoor de leefbaarheid en de sociale integratie wordt vergroot. Op basis van een individueel coachingstraject bieden we 24-uurs begeleiding en ambulant wonen en/of werken en dagbesteding.

Daarnaast bieden we werkgelegenheid en ontspanning op ons landgoed aan onze deelnemers, toeristen en dorpsgenoten. Op het landgoed hebben zich een camping, haven en multifunctioneel centrum (D4E Centrum) gevestigd. In het D4E Centrum werken diverse bedrijven samen met deelnemers van het Begeleid Wonen en Werken Traject (klik hier voor een actueel aanbod). Tevens is het Toeristisch Informatiepunt hier gevestigd en worden er diensten geboden voor de zakelijk markt.

Wij zijn een kleinschalige organisatie die aansluit bij de vraag en wens van de deelnemer. Dit leidt tot ontwikkeling van eigen kracht en actief burgerschap. Onze deelnemers leiden een leven zoals ieder ander met een eigen woning, baan en activiteiten in het weekend. Nieuwsgierig naar het Begeleid Wonen en Werken Traject? Klik hier voor meer informatie.

De 4 Elementen biedt zorg van hoge kwaliteit en dat willen we waarborgen. De 4 Elementen is dan ook ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Onze organisatie wordt jaarlijks getoetst, om te beoordelen of deze bij voortduring voldoet aan de eisen van de norm. ISO 9001:2015 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. Het kwaliteitsbeleid van De 4 Elementen is op aanvraag in te zien. Tevens is De 4 Elementen een erkend leerbedrijf.

De 4 Elementen ziet een absolute meerwaarde in samenwerking met zorginstellingen, gemeenten en aanverwante organisaties en bedrijven.

We komen graag in contact!

Samenwerken?