Praktijk Academie De 4 Elementen kan officieel van start!

14 Februari j.l. is voor de Praktijk Academie De 4 Elementen een stichting opgezet. De Praktijk Academie draait al enkele jaren als pilot in samenwerking met de Hanzehogeschool en het Alfa College. Met het ontstaan van de stichting is er een nieuwe stap gezet in de opbouw en integratie van de vernieuwende, innovatieve leeromgeving waarbinnen talent en sociale inclusie (gelijkwaardigheid) centraal staat.

Die integratie is belangrijk. ‘We werken al samen met het Alfa College en de Hanzehogeschool, maar zetten ook steeds meer lijntjes uit bij lokale bedrijven. Des te meer praktijkwerkplaatsen we kunnen starten, des te meer mensen zich kunnen ontwikkelen binnen deze leeromgeving.’ Aldus Janny Reitsema, initiatiefneemster van de Praktijk Academie De 4 Elementen.

Dit heeft diverse voordelen. Enerzijds krijgen deelnemers van de Praktijk Academie de kans om zich te op eigen wijze en tijdsbestek te ontwikkelen, aan de andere kant investeren bedrijven in waardevolle arbeidskrachten. ‘Op dit moment kampen we met krimp in onze regio, is er een tekort aan arbeidskrachten in bepaalde branches en zitten veel mensen (met én zonder hulpvraag) thuis in een uitzichtloze situatie. Dit betekent onbenut talent aan de ene kant en ruimte voor werk en ontwikkeling aan de andere kant. Wanneer we de ene vraag verbinden met de andere ontstaan er kansen en oplossingen.’

Doordat Praktijk Academie De 4 Elementen nu een stichting is, kunnen samenwerkingsverbanden worden uitgebreid en kan de Praktijk Academie trajecten aanbieden waarin personeel van samenwerkende organisaties opgeleid wordt tot praktijkcoach. Zo kan de kwaliteit worden gewaarborgd.

Het team van De 4 Elementen is erg blij met de nieuwe fase waarin de Praktijk Academie zich met het ontstaan van de stichting bevindt. Deelnemers van het Begeleid Wonen en Werken Traject en studenten lopen al mee in de pilot, wat prachtige resultaten oplevert. Het ontstaan van de stichting werd op Landgoed De 4 Elementen dan ook gevierd met koffie en gebak.

Het opzetten van stichting voor Praktijk Academie De 4 Elementen wordt gevierd.
Bij Praktijk Academie kan iedereen zich ontwikkelen en een vak leren.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy