Meer informatie over

Praktijk Academie
De 4 Elementen

De Praktijk Academie De 4 Elementen is een leeromgeving waarin iedereen kansen krijgt om zich op eigen wijze en tijd te ontwikkelen. Sociale inclusie en talenten zijn het uitgangspunt.

Het doel is een hogere kwaliteit van leven door verbinding van zorg, onderwijs en bedrijfsleven. 

Sociale Inclusie en Gelijkwaardigheid

Alle talenten zijn waardevol. Wanneer niveaus wegvallen blijven mensen en talenten over.

Talenten

Iedereen krijgt kansen om zijn/haar talenten te kunnen ontwikkelen op eigen tijd en naar eigen vermogen.

Verbinding

Door zorg, onderwijs en bedrijfsleven te koppelen (i.p.v. te zien als losse elementen in de maatschappij) wordt verbinding mogelijk.

In het kort

Bij Praktijk Academie De 4 Elementen staat sociale inclusie en talent centraal.

De Praktijk Academie De 4 Elementen is een vernieuwende leeromgeving waarin iedereen zijn/haar talenten mag ontwikkelen. De nadruk ligt op ontdekken en ontwikkelen binnen een praktijkomgeving waarin gelijkwaardigheid en talenten centraal staan.

Toekomst
Het doel hiervan is studenten voorbereiden op de toekomst. Een toekomst binnen een maatschappij waarin rollen en systemen constant veranderen. Om hierop in te kunnen spelen is het van belang dat we de nieuwe generatie opleiden tot zelfstandige, krachtige mensen die binnen een inclusieve samenleving samenwerken aan een verhoging van de kwaliteit van leven voor iedereen. Dat betekent dat mensen van allerlei niveaus met diverse achtergronden, disciplines en idealen samen moeten (kunnen) werken.

Ruimte voor talent door het loslaten van niveaus
Binnen Praktijk Academie De 4 Elementen laten we alle niveaus los. Niveaus zorgen voor scheidingslijnen en daarmee ook voor tekorten aan personeel in bepaalde branches. Veel talenten blijven hierdoor onbenut. Dat is zonde! Wanneer niveaus wegvallen blijven mensen en talenten over.

Doel
De Praktijk Academie De 4 Elementen als leeromgeving heeft één doel: een verhoging van de kwaliteit van leven. Voor de student, maar ook voor docent en burger die, evenals gemeenten en regionale bedrijven, onderdeel zijn van de academie.

Hoe werkt dat in de praktijk?
Praktijk Academie De 4 Elementen in Stroobos (Friesland)
1. Studenten starten

Studenten van de Praktijk Academie De 4 Elementen zijn studenten van diverse opleidingen, mensen (met indicatie) van het Begeleid Werken Traject en diverse mensen zonder opleiding die zich graag willen ontwikkelen, bijvoorbeeld mensen die re-integreren.

Praktijk Academie De 4 Elementen in Stroobos (Friesland)
2. Talenten ontdekken

Alle studenten krijgen de ruimte om te ontdekken waar hun talenten liggen. Door de korte lijntjes is het makkelijk om te oriënteren en te proeven. Studenten kunnen zich ontwikkelen naar eigen vermogen en binnen eigen tijd.

Praktijk Academie De 4 Elementen in Stroobos (Friesland)
3. Diensten

Samen worden diverse diensten gerund die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio. Bijvoorbeeld onze abonnementenservice, waarbij ouderen diverse diensten kunnen aanbieden zoals groenonderhoud en boodschappenservice en zo langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Praktijk Academie De 4 Elementen in Stroobos (Friesland)
4. Samenwerken

Binnen deze diensten heeft iedereen zijn rol. Een deelnemer van het Begeleid Werken traject voert bijvoorbeeld fysieke taken uit op gebied van groenvoorziening terwijl een student communicatie/marketing zorgt voor nieuwe klanten. Alle talenten worden benut en ieder werk is even belangrijk.

Praktijk Academie De 4 Elementen in Stroobos (Friesland)
5. Professionals

Binnen elke dienst zijn professionals werkzaam die studenten ondersteunen en hen de fijne kneepjes van het vak leren. Op andere gebieden leren studenten voornamelijk van- en met elkaar. Het sociale aspect speelt hier een grote rol.

Praktijk Academie De 4 Elementen in Stroobos (Friesland)
6. Erkenning

Vaardigheden en competenties worden geëvalueerd op basis van 360 graden feedback. Als het gewenste niveau behaald is wordt dit afgestempeld in het D4E Paspoort. Wanneer studenten instromen in de maatschappij kunnen ze laten zien wat ze kunnen doen en nog belangrijker: hoe ze dat doen.

Praktijk Academie De 4 Elementen in Stroobos (Friesland)
7. Community

Ook na de het afronden van het traject blijft elke student lid van Community De 4 Elementen en kan hij/zij op ieder gewenst moment deelnemen aan een nieuw traject, cursus of workshop. Jaarlijks kan tevens het paspoort vernieuwd worden.

Praktijk Academie De 4 Elementen in Stroobos (Friesland)
8. Instroom

Aan het eind van het traject heeft iedere student een paspoort en reismagazine. In het magazine staat verdiepende informatie over de persoon, hoe hij met situaties omgaat en wat zijn talenten zijn.

Wanneer studenten instromen in de maatschappij zijn deze documenten uiterst waardevol voor toekomstige werkgevers. Het 'Praktijk Academie De 4 Elementen keurmerk' waarborgt kwaliteit.

Individuele voordelen door krachtige verbindingen

De maatschappij van morgen is constant in beweging. Om ten alle tijden onze talenten en krachten in te kunnen zetten hebben we een stevige basis nodig zodat we niet omvallen maar mee kunnen bewegen. Dit betekent dat we moet kunnen samenwerken met mensen met diverse achtergronden, disciplines en idealen.

 • Gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt verdwijnt
 • Ruimte voor ontdekken en ontwikkelen eigen talenten
 • Praktijkervaring
 • Werken/Leren midden in de maatschappij
 • Ervaring met sociale inclusie (omgang met diverse soorten mensen)
 • Praktijk Academie De 4 Elementen Paspoort (kwaliteitskeurmerk)

Veel mensen vallen buiten het reguliere onderwijssysteem. Dat is zonde omdat zo veel waardevolle talenten verloren gaan. Wanneer ontwikkeling kan plaatsvinden op eigen wijze en zonder tijdsbestek is groei mogelijk.

 • Ruimte om talenten te ontdekken en ontwikkelen
 • Ontwikkeling op eigen wijze en tijd
 • Praktijkonderwijs
 • Leeromgeving te midden van de maatschappij
 • Vergroten van de kwaliteit van leven; nu en later
 • Praktijk Academie De 4 Elementen Paspoort (kwaliteitskeurmerk)

In veel branches is een groot tekort aan arbeidskrachten. Dat is vervelend omdat het werk gewoon doorgaat en tegelijkertijd veel talent onbenut blijft. Verbinding maakt verbetering mogelijk: door middel van een abonnement systeem investeren in kwalitatief goede medewerkers.

 • Vaardige medewerkers op locatie
 • Geen risico van arbeidscontracten
 • Vast bedrag per maand
 • (Bij)Scholingsmogelijkheden voor personeel
 • Personeelsvaardigheden vergroten (voor nieuw- en huidig personeel)
 • Mogelijkheid tot opleiding coach

De maatschappij is in beweging. In de regio is veel vergrijzing en krimp, tekorten aan personeel en leegloop van de dorpen. Hoe ga je daarmee om? Verbinding maakt verbetering mogelijk; vanuit de mens oplossingen bieden met oog op vraag en budget en tegelijkertijd de leefbaarheid in de dorpen vergroten. Praktijk Academie De 4 Elementen ontzorgt gemeenten:

 • Re-integratieplekken
 • Werkervaringsplaatsen
 • Werk-/leerplekken voor mensen met een indicatie (dagbesteding)
 • Diensten voor zorgvragers
 • Meer faciliteiten en diensten (naar vraag) in de regio
 • Vergroting van leefbaarheid in dorpen
 • Verbinding zorg, onderwijs en bedrijfsleven (dus korte lijntjes)
 • Kostenbesparend

Op dit moment is er veel krimp in onze regio. Dit betekent dat er steeds minder initiatieven die bijdragen aan verbetering van de woon- en werksituatie. Praktijk Academie De 4 Elementen vergroot de leefbaarheid in de dorpen. Door verbinding tussen zorg, onderwijs en bedrijfsleven wordt verbetering mogelijk.

 • Vergroten leefbaarheid in de dorpen door:
  • Meer scholingsmogelijkheden (voor iedereen)
  • Zorg op maat
  • Praktische faciliteiten en diensten
  • Bruisend bedrijfsleven
  • Langer zelfstandig thuis wonen
  • Minder krimp
Praktijk Academie De 4 Elementen in Stroobos (Friesland)
Praktijk Academie De 4 Elementen

Het laatste nieuws
over Praktijk Academie De 4 Elementen