De 4 Elementen vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geven wij in dit reglement een toelichting op hoe wij met jouw gegevens omgaan en waarom we gegevens nodig hebben.

Voor wie
De 4 Elementen vraagt gegevens als je deelnemer van het Begeleid Wonen en Werken Traject (cliënt) wordt of bent, betrokkene bent van cliënt, werknemer, stagiair of vrijwilliger.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
De 4 Elementen is een zorginstelling waar deelnemers (cliënten)  met een geldige zorgindicatie onder 24-uurs begeleiding kunnen wonen en persoonlijk begeleid worden. Ook is het De 4 Elementen mogelijkheid om onder begeleiding te werken (dagopvang) en/of ambulant begeleid te worden.

Wij vragen persoonsgegevens, ook gegevens over de achtergrond en gezondheid van deelnemers (cliënten), om persoonlijke begeleiding en zorg te kunnen verlenen. Tevens gebruiken wij deze gegevens om de geleverde zorg te kunnen declareren.

Wij vragen deelnemers (cliënten) toestemming om de persoonsgegevens te mogen opvragen, verwerken en bewaren voor de opgegeven doeleinden. De afspraken over zorg worden vastgelegd in een zorgovereenkomst, afspraken over huur worden vastgelegd in een huurovereenkomst.

De 4 Elementen hanteert een gedragsreglement, waar de deelnemer (cliënt)  mee instemt bij aanvang zorg.

Gegevensverstrekking aan derden
Wij verstrekken informatie aan derden als dit noodzakelijk is voor de opgegeven (wettelijke) doeleinden. Bij het niet verstrekken van deze informatie is het leveren van zorg niet mogelijk. Wij verstrekken deze gegevens als we daar toestemming voor hebben van betrokkene.

Met alle partijen met wie wij persoonsgegevens moeten delen, hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren de gegevens zolang deelnemer (cliënt) bij ons in zorg is en zolang de wet ons voorschrijft. Alle gegevens worden in beveiligde omgeving bewaard en zijn niet toegankelijk voor partijen die hiertoe niet bevoegd zijn.

Recht op inzage
Betrokkene heeft het recht te allen tijde zijn/haar persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te rectificeren of te verwijderen. Indien betrokkene ons vraagt zijn/haar gegevens te verwijderen, kunnen wij niet langer instaan voor het leveren van zorg en zal de zorgovereenkomst met ons ontbonden moeten worden.

Betrokkene kan een schriftelijk verzoek indienen voor het recht op inzage, waarbij De 4 Elementen identiteitsgegevens zal opvragen om te kunnen beoordelen of betrokkene de juiste gegevens opvraagt.

Klachtenregeling
Betrokkene kan te allen tijde een klacht indienen als het vermoeden bestaat dat wij de gegevens niet vertrouwelijk behandelen. In eerste instantie zal de klacht schriftelijk ingediend worden bij De 4 Elementen en zal zij haar uiterste best doen om er samen met betrokkenen uit te komen. Mocht het probleem dan niet verholpen zijn, dan kan betrokkene klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens (tevens correspondentie/Kantooradres)
De 4 Elementen
Groningerstreek 34
9871PG Stroobos

Tel. 0512-712400
E-mail: info@de4elementen.nl

Website: www.de4elementen.nl