Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden - Logica in de Zorg - Janny Reitsema, De 4 Elementen

Waar we voor gaan en waar we voor staan

Een bedrijf starten in de zorg doe je niet zomaar. De meeste zorg ondernemers werken vanuit een doel, een interne drang om anderen een kans te geven. Mijn doel is altijd duidelijk geweest, het vormt de basis van alles wat we doen bij De 4 Elementen. In de loop der tijd zijn er principes en kernwaarden bijgekomen die onze werkwijze vormgeven.

 

Wij geloven in een gelijkwaardige maatschappij.

 

Dat is onze visie. Onze missie is in de loop der tijd bijgesteld. Bij de start van De 4 Elementen hebben we ons gericht op het begeleiden van jongvolwassenen met een hulpvraag op hun weg naar zelfstandigheid. Terwijl De 4 Elementen groeit kunnen we steeds meer mensen helpen en is de doelgroep breder geworden. Vandaag de dag kan vrijwel iedereen zich bij De 4 Elementen ontwikkelen, op eigen tijd en naar eigen vermogen.

 

Als we dit vertalen komen we terecht bij onze missie: Op basis van gelijkwaardigheid een veilige omgeving bieden waarin een ieder zijn talenten op eigen wijze en tijd kan ontwikkelen.

 

Talent en Gelijkwaardigheid

Talent en Gelijkwaardigheid zijn de basisprincipes van waaruit we werken. Iedereen is uniek maar niemand is bijzonder. In onze maatschappij zien we vaak een afscheiding tussen groepen mensen of niveaus. Zonde! Zeker als je bedenkt dat iedereen een bijdrage levert en we elkaar allemaal nodig hebben om verder te komen. Een arts helpt zieken, dat vinden we belangrijk. Maar zonder een auto, aangelegde wegen of zelfs een (ziekenhuis) gebouw kan hij nooit dezelfde zorg leveren als mét. Straatmakers, mensen in de bouw, aannemers, metaalbewerkers, elektriciens, alle professies zijn even waardevol.

 

  • Niveaus Loslaten: Bij De 4 Elementen laten we alle niveaus los. We werken en leren samen, van en met elkaar. De banden die ontstaan en de manier waarop we elkaar onze wereld laten zien is ontzettend waardevol. Vooroordelen vallen weg en wat er overblijft is een verbinding van mens tot mens. Dat maakt communicatie tussen mensen, in iedere situatie, gemakkelijker.
  • Talent en mogelijkheden: Daarnaast kijken we naar talent. Een opleiding binnen het huidige onderwijssysteem is niet voor iedereen weggelegd. Verplichte vakken en manieren van kennisoverdracht vormen vaak een struikelblok. Wanneer we alleen blijven zoeken naar oplossingen binnen het huidige onderwijs blijven er mensen buiten de boot vallen. Dat betekent minder talent en vakmensen op de werkvloer, meer druk in de zorg en hogere zorgkosten.

 

Dus onderzoeken we de mogelijkheden. Wat zijn sterke punten, talenten, krachten? Waar wordt iemand écht blij van? Die onderdelen vormen de basis van de ontwikkeling. Daarnaast gaan we in op ‘Levenskunst’. Een scala aan onderwerpen die zorgen voor een stevige basis; zelfvertrouwen, grenzen aangeven, talenten vinden en inzetten, verbindingen leggen enzovoort.

 

Verbindingen

Op grote schaal is het belangrijkste onderdeel van ons concept de manier waarop we verbindingen leggen. Op dit moment verbinden we zorg met onderwijs, recreatie en het bedrijfsleven. Deze verbindingen zorgen voor mogelijkheden, korte lijntjes en gerichte expertise, maar bespaart ook veel geld. Met één budget kunnen we namelijk meerdere hulpvragen bedienen.

 

Toekomst

De 4 Elementen is begonnen als onderneming in de zorg. Door het integreren van Praktijk Academie De 4 Elementen begeven we ons op nieuw terrein. We zien onszelf als een minimaatschappij. Een gemeenschap waarin een ieder de kans krijgt om zich te ontwikkelen.

 

Op veel gebieden speelt De 4 Elementen al in op de leefbaarheid in de regio. In de toekomst zal De 4 Elementen een steeds grotere rol krijgen binnen de maatschappij. We verbinden ons met steeds meer instanties en mensen zoals gemeenten, scholen, bedrijven (uit de regio) en burgers.

 

Janny Reitsema, eigenaar van De 4 Elementen, schrijft in haar blogs over haar visie op zorg, onderwijs en belangrijke onderwerpen rondom De 4 Elementen.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy