Alle medewerkers van De 4 Elementen zijn BHV gecertificeerd

Allemaal BHV gecertificeerd

Veiligheid op Landgoed De 4 Elementen is erg belangrijk. Zowel gasten, deelnemers als onze collega’s moeten veilig zijn en zich veilig voelen. Om in te kunnen grijpen als iets echt misgaat besloten alle medewerkers van De 4 Elementen deel te nemen aan een BHV-cursus (Bedrijfshulpverlening).

Er wordt bij De 4 Elementen veel aandacht besteed aan veiligheid. Naast de standaard richtlijnen van de RI&E en ARBO  waren een paar van onze collega’s al gecertificeerd BHV-er. Ook schenken de begeleiders regelmatig aandacht aan de veiligheid op de werkvloer en is er een AED aanwezig. Een ongeschreven regel is dat iedereen op elkaar let en waar nodig helpt.

Om garantie te bieden dat de begeleiding op ieder moment hulp kan bieden kwam Henk de Groot van ‘Groot in BHV’ afgelopen donderdag naar De 4 Elementen. Henk gaf in een volle lesdag inzicht in allerlei calamiteiten en de bijbehorende manier van handelen. De dag begon met theorie. In de middag mochten de collega’s zich bewijzen door in de praktijk handelingen uit te voeren zoals mond-op-mond beademing en het blussen van een brandje. Aan het eind van de middag mochten alle collega’s zich BHV-er, oftewel Bedrijfshulpverlener, noemen.

Binnenkort zal er een hulpverleningstraining plaatsvinden voor de deelnemers van het Begeleid Wonen en Werken traject. Het wordt een korte lesdag waarin deelnemers informatie krijgen over hun rol tijdens een calamiteit. De training wordt afgesloten met een ontruimingsoefening. Lees hiermeer over trainingen van deelnemers.

We kijken terug op een leuke en leerzame dag en willen Henk van ‘Groot in BHV‘ van harte danken voor zijn tijd en inzet.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy