Samenvatting OPaZ en De 4 Elementen

Samenwerking OPaZ / Interview Pauline

De afgelopen maanden heeft De 4 Elementen nauw samengewerkt met OPaZ (Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod) rondom een complexe zorgvraag van een jonge vrouw. Een prachtig proces waar we de uitkomsten graag van delen.

OpAZ
Halverwege 2020 moest Pauline met spoed weg bij haar huidige woonlocatie. Medewerkers van OPaZ, een programma vanuit het VWS rondom complexe hulpvragen, gingen op zoek naar een crisisplek die werd gevonden bij De 4 Elementen. Zo werd De 4 Elementen haar 18e woonplek in de afgelopen 12 jaar. Inmiddels heeft ze een definitieve woonplek gekregen bij De 4 Elementen, gaat het goed met Susan en wordt haar zorgvraag steeds kleiner.

Pauline had het in het begin niet makkelijk. Ze had veel lichamelijke en psychische klachten en kon moeilijk haar draai vinden. Ook voelde ze een constante angst om weer te moeten veranderen van woonplek. Ze voelde zich al jaren een ‘probleemgeval’ en probeerde op eigen wijze te uiten wat ze voelde en te overleven. Tot daar die ommekeer was en ze tot bloei kwam.

Dat riep vragen op. Hoe kan het dat iemand in 12 jaar tijd 18 keer verhuisd en dan plots tot bloei komt? Pauline omschrijft het als volgt: ‘Bij De 4 Elementen zien ze me niet als probleemgeval maar als onderdeel van het team. Als ik hier in de horeca sta is er geen sprake van deelnemer en begeleider maar zijn we gewoon collega’s. Doe jij dit, dan doe ik dat. We zijn gelijk aan elkaar’. 

OPaZ heeft een prachtig artikel gepubliceerd op de website van het VWS over de casus en de werkwijze van De 4 Elementen. Een andere manier van werken in de zorg die zijn vruchten afwerpt. Je leest het artikel hier. Wij wilden Pauline ook zelf aan het woord laten. Daar is een prachtige video uit voortgekomen*. In deze korte video praat ze onder andere over het verschil tussen De 4 Elementen en andere zorginstellingen.

*OPaZ is een programma vanuit het VWS die structurele oplossingen zoekt voor passende zorg bij complexe zorgvragen.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy